KIỀU MINH – HỮU TRÍ – Your Dreams Wedding & Event

Live Chat

KIỀU MINH – HỮU TRÍ

separator

Thông tin chi tiết

🔆Trong ngày trọng đại tất yếu có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời mà có đôi khi hai bạn lại vô tình không giữ lại được ngay lúc ấy.
Bạn có muốn xem lại những khoảnh khắc có một không hai trong ngày cưới của mình?
Bạn có muốn ghi lại đầy đủ và chân thực nhất những khoảnh khắc xảy ra trong đám cưới theo trình tự thời gian?
👉 Hãy để #YourDreams giúp bạn lưu lại các khoảnh khắc quan trọng trong ngày cưới.

Thông tin

  • Ngày : 12.10.2019
  • Địa điểm :
Fix Margin 40px