PHÓNG SỰ SINH NHẬT TIMMY – Your Dreams Wedding & Event

Live Chat

PHÓNG SỰ SINH NHẬT TIMMY

separator

Thông tin chi tiết

SINH NHẬT TIMMY

Timmy ơi.. sinh nhật một tuổi là cột mốc hết sức ý nghĩa không chỉ đối với con mà còn đối với cả ba và mẹ của con nữa. Bởi vì ngày hôm nay sẽ đánh dấu giai đoạn chuyển giao sang sự trưởng thành mới của con. Trên chính đôi chân của con, con hãy dần dần tự bước đi, bước đi có thể sẽ chậm rãi nhưng sẽ vững chắc và độc lập. Đoàn tàu sẽ mang những tình yêu thương của ba và mẹ sẽ chở theo những ước mơ hoài bão của con Timmy nhé

Location: Khách sạn 6 sao The Reverie SG
Phóng sự cưới được thực hiện bởi ekip của Your Dreams
Your Dreams – sự cam kết vè chất lượng

Thông tin

  • Ngày : 25.08.2017
  • Địa điểm :
Fix Margin 40px