Con biết không?? Niềm hạnh phúc của những bà mẹ là thấy con say giấc nồng và khi đó cũng là lúc mẹ ngồi viết lên những dòng nhật ký để cất giữ lại những khoảnh khắc yêu thương mà từng ngày con đã cho mẹ…