QUỐC THẮNG – TIỂU QUẾ – Your Dreams Wedding & Event

Live Chat

QUỐC THẮNG – TIỂU QUẾ

separator

Thông tin chi tiết

Khi trưởng thành em mới biết, thương một người thật ra rất khó.
Em tập quen với những lúc không có anh bên cạnh.
Tập nhớ những điều thật nhỏ bé về anh, biết đâu lúc nào đấy, khi công việc làm anh đang căng thẳng, thì trên bàn luôn có sẵn 1 ly trà sữa bạc hà ít đường loại anh luôn thích.

Em còn học thêm cách thật mạnh mẽ, để làm điểm tựa cho anh những khi mệt mỏi, điều mà em những tưởng chỉ đàn ông mới cần phải làm.

Gởi anh, người em thương: “Mình cưới nhau nhé ?”

Thông tin

  • Ngày : 21.08.2019
  • Địa điểm :
Fix Margin 40px