HIẾU TÂM – THANH THẢO

GÓI TRANG TRÍ COBALT – GOLD  1.Phông backdrop hoa và lá theo concept 2.Bàn thờ gia tiên cao cấp theo mẫu 3..Bàn mâm quả theo tông màu 4.Bàn dài 2 họ sang trọng theo mẫu 5.Chân đèn – lư hương – bát nhang 6.12 ghế cao cấp theo tông màu 7.Hai bình trà 8.Hai bộ […]

VÂN ANH – ĐÌNH HIỆP

GÓI TRANG TRÍ  GOLDEN PASTEL GIA TIÊN TRỊ GIÁ 15.000.000 (Sử dụng toàn bộ hoa vải) 1.Phông backdrop hoa và lá theo concept 2.Bàn thờ gia tiên cao cấp theo mẫu 3..Bàn mâm quả theo tông màu 4.Bàn dài 2 họ sang trọng theo mẫu 5.Chân đèn – lư hương – bát nhang 6.12 ghế […]

NGỌC TRÂN – VIẾT VINH

GÓI TRANG TRÍ KIM SA VÀNG – BD HOA VẢI ĐỎ TRỊ GIÁ 15.000.000 Đặc biệt giảm còn 12.000.000VNĐ khi sử dụng toàn bộ hoa vải  1.Bàn thờ gia tiên cao cấp theo mẫu 2.Bàn mâm quả theo tông màu 3.Phông màn hoa văn cao cấp kết hợp vải theo mẫu 4.Chân đền – lư […]

TUẤN KIỆT – HẢI YẾN

GÓI TRUNG HOA  TRỊ GIÁ 15.000.000 Đặc biệt giảm còn 12.000.000VNĐ khi sử dụng toàn bộ hoa vải  1.Bàn thờ gia tiên cao cấp theo mẫu 2.Bàn mâm quả theo tông màu 3.Phông màn hoa văn cao cấp kết hợp vải theo mẫu 4.Chân đền – lư hương 5.Bàn dài 2 họ sang trọng theo […]

MINH TUẤN – THẢO VY

GÓI TRANG TRÍ PP CAO CẤP TRỊ GIÁ 15.000.000 Đặc biệt giảm còn 12.000.000VNĐ khi sử dụng toàn bộ hoa vải  1.Bàn thờ gia tiên cao cấp theo mẫu 2.Bàn mâm quả theo tông màu 3.Phông màn hoa văn cao cấp kết hợp vải theo mẫu 4.Chân đền – lư hương 5.Bàn dài 2 họ sang […]

ĐỨC HOÀNG – THÙY TRANG

GÓI TRANG TRÍ TRỊ GIÁ 15.000.000 Đặc biệt giảm còn 12.000.000VNĐ khi sử dụng toàn bộ hoa vải  1.Bàn thờ gia tiên theo phong cách hiện đại vải theo gói 2.Bàn mâm quả vải theo gói 3.Phông màn chữ Hỷ vài hoa hồng 4.Chân đền – lư hương 5.Bàn dài 2 họ sang trọng ( 12 […]

QUANG THIỆN – MỸ CHI

GÓI TRANG TRÍ KIM SA VÀNG ĐỎ TRỊ GIÁ 15.000.000 Đặc biệt giảm còn 12.000.000VNĐ khi sử dụng toàn bộ hoa vải  1.Bàn thờ gia tiên cao cấp theo mẫu 2.Bàn mâm quả theo tông màu 3.Phông màn hoa văn cao cấp kết hợp vải theo mẫu 4.Chân đền – lư hương 5.Bàn dài 2 […]

CẨM TIÊN – ĐÌNH KHÁNH

GÓI KIM SA HỒNG TRỊ GIÁ 15.000.000 Đặc biệt giảm còn 12.000.000VNĐ khi sử dụng toàn bộ hoa vải  1.Bàn thờ gia tiên cao cấp theo mẫu 2.Bàn mâm quả theo tông màu 3.Phông màn hoa văn cao cấp kết hợp vải theo mẫu 4.Chân đền – lư hương 5.Bàn dài 2 họ sang trọng […]