Chú rể Quốc Thuân – cô dâu Anh Thư
Dịch vụ sử dụng : Quay phóng sự cưới