TRUNG QUÝ – MAI ANH – Your Dreams Wedding & Event

Live Chat

TRUNG QUÝ – MAI ANH

separator

Thông tin chi tiết

“Bản thân anh rất cám ơn em khi em đến bên anh và em biết em chịu rất nhiều thiệt thòi khi yêu 1 người lính. Anh yêu em rất nhiều, có những cái hành động mà anh không bao giờ thể hiện ra được vì anh không có thời gian và không có không gian để thực hiện điều đó, nhưng anh muốn em biết 1 điều là :”từ đây đến cuối cuộc đời người anh yêu nhất chỉ có mỗi 1 mình em”
VIdeo by Your Dreams Wedding & Event
WEDDING TRUNG QUÝ – MAI ANH

Thông tin

  • Ngày : 12.11.2019
  • Địa điểm :
Fix Margin 40px