THIÊN MINH – HỒNG THẢO – Your Dreams Wedding & Event

Live Chat

THIÊN MINH – HỒNG THẢO

separator

Thông tin chi tiết

GÓI TRỊ GIÁ 8.000.000 VNĐ ( gói sử dụng toàn bộ hoa tươi )
1.Bàn thờ gia tiên theo phong cách hiện đại vải theo gói
2.Bàn mâm quả vải theo gói
3.Phông màn chữ Hỷ hoa vải cao cấp
4.Chân đền – lư hương
5.Bàn dài 2 họ sang trọng ( 12 người ) vải theo gói
6.12 ghế nệm cao cấp vải và voal theo gói
7.Hai bình trà
8.Hai bộ tách trà ( 12 người )
9.Hai bình hoa lớn cao cấp
10. Hai bình hoa nhỏ cao cấp
11.Hai bình hoa tươi bàn gia tiên
12.Cổng hoa vải

Danh mục dịch vụ

Thông tin

  • Danh mục : SILIVER 1 (8.000.000-11.000.000)
  • Ngày : 25.03.2017
  • Địa điểm :
Fix Margin 40px